Välkommen till Ljusdalsbygdens parti!

Ditt lokala alternativ fristående från blockpolitik.

Här hittar du information om vår politik och våra kandidater.

Kommunens främsta uppgifter är att värna om och utveckla en bra skola och en värdig vård och omsorg.

En bra skola

En bra skola ger grunden till ett livskraftigt samhälle. De möjligheter som skapas kommer att vara avgörande för framtid och utveckling.

En värdig omsorg

Det är viktigt att vi tar väl hand om våra äldre som byggt upp samhället och vi erbjuder dem en värdig omsorg.

Värna om närsjukvården

Förstärka och värna om närsjukvården i Ljusdals kommun.

En fungerade infrastruktur

En fungerade infrastruktur så som vägunderhåll, vatten och avlopp, belysning, kollektivtrafik, cykel- och vandringsleder för en levande landsbygd.

Vi arbetar för...

 • En ekonomi i balans
 • Ökad transparens i kommunens beslut och hindra de slutna rummens politik.
 • En näringslivsorganisation i anslutning till kommunstyrelsen och arbeta för ett gynnsamt företagsklimat i kommunen.
 • Medverkande till självstyrande enheter, både inom skola och omsorg. Intraprenad inom ALLA kommunens verksamheter, som exempelvis Svågadalsmodellen.
 • Att stärka upp grund- och gymnasieskolan.
 • Bevarande av de äldreboenden och skolor som finns inom kommunen.
 • Att stärka kompetensförsörjningen inom den kommunala sektorn.
 • Utvecklande av stödfunktion för digital kunskap.
 • Att lagen om tillgänglighet efterlevs.
 • Att motverka våld och förtryck.
 • Utveckling av baden i Nore och Folkparken.
 • Utveckling av både solenergi och biogas i kommunen.
 • Att tillvarata bygdens traditioner och kulturarv för en levande landsbygd. Värna befintliga fritids- och kulturanläggningar.
 • Främjande och utveckling av lokal och småskalig matproduktion.
 • En långsiktig politik för en hållbar utveckling och en god livsmiljö.

Vi har medverkat till beslut att...

Våra kandidater

1. Jonny Mill
Slotte, Ljusdal

Jag är intresserad av samhällsfrågor i stort och för infrasturkturfrågor med en hållbar samhällsutveckling och en god livsmiljö.

2. Marie Louise Hellström
Slotte, Ljusdal

Ett tillgängligt samhälle för alla med en värdig vård och omsorg är stora frågor som engagerar mig.

3. Fredrik Röjd
Hyttebo, Färila

Jag har ett stort engagemang för landsbygdsfrågor, ledarskap samt utbildningsfrågor.

4. Eva-Marie Forslin
Nore, Ljusdal
5. Marie Mill
Slotte, Ljusdal

Jag är intresserad av utbildning, ekonomi och teknik. Ogillar orättvisor, härskartekniker och mobbning.

6. Torsten Hellström
Ljusdal
7. Roger Holt
Stenhamre, Ljusdal

Jag är intresserad av samhällsfrågor generellt. Exempelvis anser jag att vi absolut bör bygga cykelvägar mellan de större orterna i kommunen.

8. Christer Sjöström
Korskrogen
10. Patrik Brolin
Edänge, Hybo

Kommunen behöver bra och trygga skolor för samtliga barn i kommunen. Vi behöver bra och trygga boenden för alla oavsett ålder och vi behöver arbeta aktivt för att få hit duktiga företagare som vill stanna kvar i kommunen.

11. Inger Bäckman
Ljusdal

Jag vurmar mest för för en ekonomi i balans inom kommunen. Jag vill bevara våra äldreboenden och våra skolor i byarna så att barnen inte ska behöva slussas ihop till stora skolor.

Hela Ljusdals kommun ska leva!

Ljusdalsbygdens parti

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss